راهنمای شروع کار با جنگو

ورژن 2.2

ترجمه‌ای آزاد همراه با کمی توضیحات بیشتر از سایت رسمی پروژه جنگو

مرحله بعدی چیه؟

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

آخرین بروزرسانی در 17 Oct 2017
منتشر شده در 17 Oct 2017